ประวัติความเป็นมา History

    บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2535 เริ่มจากการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดและสัญญาณกันขโมย เป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าฟูจิโกะ (Fujiko) และเคนโปร (Kenpro)  นำเข้าเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย ทั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System) และระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ทั้งสินค้าระดับพรีเมี่ยมและสินค้าที่คุณภาพดีราคาประหยัด และมีตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และจากการที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบติดตั้งและนำระบบกล้องวงจรปิดมาเป็นเครื่องมือ ช่วยในการบริหารจัดการ ทั้งงานด้านความปลอดภัย การตลาด และการจัดการทรัพยากรบุคคล ทำให้เราสามารถที่จะช่วยให้กลุ่มลูกค้าองค์กรของเรา ลดต้นทุนทางธุรกิจ บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผลกำไรมากยิ่งขึ้น สามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าในทุกระดับได้เป็นอย่างดี

    ปัจจุบัน บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จํากัด เป็นหนึ่งในผู้นําเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย เป็น System Integrator (SI) กำลังเติบโตและขยายตัวไปในภาคธุรกิจ AI Security, AIoT และ Network System ที่พร้อมส่งมอบโซลูชันงานระบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ให้คําปรึกษา วางแผน และออกแบบโซลูชันระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ วางระบบ และติดตั้ง เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร นําเทคโนโลยีปญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาประยุกต์ใช้ อินทิเกรดรวมฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเน็ตเวิร์กเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน ตลอดจนมีทีมวิศวกรโครงการ ทีมช่าง และทีมบริการหลังการขาย ที่มีความรู้ทักษะ และความชํานาญ จึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถที่จะออกแบบโซลูชันและให้คําปรึกษาด้านงานระบบต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ ส่งมอบงานติดตั้งที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม สามารถให้บริการลูกค้าได้แบบ One-Stop Service และตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ลูกค้ากลุ่ม System Integrator (SI) ตลอดจนดูแลตัวแทนจำหน่ายได้เป็นอย่างดี

    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมเสมอมา บริษัทฯ จึงได้รับความ ไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาโดยตลอด บริษัทฯ ยังยืนยันที่จะให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียด และมุ่งมั่นที่จะ พัฒนาคุณภาพต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถที่จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากเราเสมอ

นโยบาย Policy

     มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมระบบกล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่างมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกระดับ ครบคลุมทุกพื้นที่ และมีคุณภาพบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ Mission

   * มุ่งมั่นพัฒนา บุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม
   * มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
   * มุ่งมั่นพัฒนาบริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด