ประวัติความเป็นมา History

108cctvonlineจัดจำหน่าย ติดตั้งและให้บริการ ระบบกล้องวงจรปิดและสัญญาณ กันขโมยแบบครบวงจรภายใต้แบรนด์ Fujiko และ Kenpro ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจด้านการรักษาความปลอดภัยมาเป็น เวลานานกว่า 26 ปี จึงทำให้แบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านการรักษา ความปลอดภัย ทั้งระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย (Network Digital CCTV System) และระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ และติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ที่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างมืออาชีพ และจากการที่เราเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด ทั้งสินค้าระดับพรีเมี่ยมและสินค้าที่คุณภาพ ดีราคาประหยัด และมีตัวแทนจำหน่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้เราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการที่แตก ต่างกันของลูกค้าในทุกระดับได้เป็นอย่างดี ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และเป็นธรรมเสมอมา ใส่ใจในทุกรายละเอียด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพต่อไปเพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นโยบาย Policy

มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์รวมระบบกล้องวงจรปิดแบบครบวงจร เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำปรึกษากับลูกค้าอย่างมืออาชีพ มีผลิต ภัณฑ์ให้ลูกค้าเลือกหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกระดับ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีคุณภาพบริการ ทั้งก่อนและหลังการขายที่ดีเยี่ยม เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ Mission

มุ่งมั่นพัฒนา บุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพสินค้า ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนา บริการ ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า