แจ้งการชำระเงิน

การสั่งซื้อจะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังบูรพา
ชื่อบัญชี : เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่บัญชี 044-2-64372-5

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร
ชื่อบัญชี : เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่บัญชี 006-2-78259-1

ธนาคารกรุงเทพ สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี : เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่บัญชี 150-0-71399-3

ธนาคารทหารไทย สาขาตรีเพชร
ชื่อบัญชี : เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่บัญชี 092-2-09889-2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสามยอด
ชื่อบัญชี : เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
เลขที่บัญชี 128-1-03697-0

ภายหลังจากการแจ้งการชำระเงิน ทางเราจะจัดส่งสินค้า
ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ภายใน 7 วันทำการ